Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Elżbieta Połomka

Status prawny

Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie Uchwały Rady Miejskiej​ nr XVII/7/99 z dnia 9 listopada 1999 realizującą cele i zadania na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz Statutu Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie.

Organem prowadzącym Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie jest Gmina Miasta Mrągowo www.mragowo.pl

Nadzór Pedagogiczny sprawuje Olsztyński Kurator Oświaty www.ko.olsztyn.pl

Załączniki: