Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Elżbieta Połomka

Zasady funkcjonowania

Organizacja Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji  opracowany przez dyrektora przedszkola i zatwierdzony przez organ prowadzący.
Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie określa Statut Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie.

Kierownictwo

Przedszkolem zarządza: dyrektor Elżbieta Połomka

W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach pedagogicznych:​

 • dyrektor,
 • nauczyciele,
 • logopedzi,
 • terapeuta pedagogiczny

niepedagogicznych:

 • główny księgowy,
 • referent do spraw kadr i płac,
 • referent administracyjno-gospodarczy,
 • sekretarka
 • starszy rzemieślnik-kucharz,
 • kucharz,
 • pomoc kuchenna,
 • pomoc nauczyciela,
 • woźne oddziałowe,
 • pracownik gospodarczy.