Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Elżbieta Połomka

Przedmiot działalności i kompetencje

Organami Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie są:

  • Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka"
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców

Przedmiotem działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie jest nauczanie i wychowywanie uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Przedszkola.

Kompetencje Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" określa art. 39 ust. 1-3 ustawy o systemie oświaty oraz Statut Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka"w Mrągowie.

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 1-2 oraz art. 42 ust. 1-3 ustawy o systemie oświaty, Statut Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie oraz Regulamin Rady Pedagogicznej.

Kompetencje Rady Rodziców określa art. 54 ust. 1-2 ustawy o systemie oświaty, Statut Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie oraz Regulamin Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie.