Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Emilia Gajo

KOMUNIKAT z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie w art. 37 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. UE.L. z 2016 r. 119.1) wyznaczam Pana Kamila Gałązkę na  inspektora ochrony danych  w Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie.

Status inspektora określa art. 38 w/w rozporządzenia.

Inspektor ochrony danych wykonuje zadania określone w art. 39 rozporządzenia.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Imię i nazwisko:  Kamil Gałązka

adres e-mail:  ppstokrotka@op.pl

 

                                                                                   Podpisano: Dyrektor przedszkola

mgr Elżbieta Połomka